Subiektywny Atlas Świata

Co zawiera "Atlas..."

czyli O TYM MIEJSCU

Jurgen Habermas w swych rozważaniach wiele uwagi przywiązywał do swobodnej komunikacji - dyskursu nieskrępowanego ani zewnętrznie, ani strukturalnie. Dla tego filozofa społecznego akt komunikacji był jednym z pierwotnych elementów rozwoju. Niestety wraz z ewolucją naszego gatunku swobodny, nieskrępowany dyskurs zostawał systematycznie ograniczony, nie tylko przez pierwotne w tym przypadku i naturalne do pewnego stopnia - uwarunkowania kulturowe, ale także, a może przede wszystkim przez uwarunkowania systemowe: organizacyjne i instrumentalne. Normy, reguły, zakazy i nakazy dziedzin życia związanych z organizacją, rynkiem i polityką skutecznie wykluczały w procesie rozwoju ludzkości nasze kompetencje komunikacyjne pozwlające negocjować  otaczający nas "Świat Życia".  Zapewne przyglądając się rozwojowi Internetu, nie tylko ten myśliciel uśmiecha się gdzieś w Zaświatach, widząc jak bardzo w XXI wieku mamy możliwość komunikowania innym ludziom swoich myśli. Idea racjonalności komunikacyjnej Habermasa nabiera w kontekście powszechnego Internetu nowego znaczenia. Możemy rzeczywiście prowadzić nieskrępowany dyskurs.

Choć być może ów dyskurs jest tak bardzo nieskrepowany i wolny, iż staje się on trywialny i bezwartościowy.

Pomni tego zagrożenia pomyśleliśmy mimo wszystko o stworzeniu tego miejsca na naszej stronie. "Subiektywny atlas świata" ma być takim przyczynkiem do budowania "Świata Życia". Dlaczego "Subiektywny atlas świata" właśnie? Ponieważ na kolejnych przewracanych kartach możecie odnaleźć "nakreślone" przez nas "obrazy", pozwalające poznać nasze subiektywne oglądanie, przeżywanie i opowiadanie "Świata Życia". Miejsce to ma pozwalać istnieć poczynionym przez nas obserwacjom, odbytym spotkaniom, odwiedzonym miejscom.

Cały czas oczywiście z wielką uwagą o to, by nie stracić okazji do milczenia, gdy warto coś przemilczeć.

 

 

Wszelkie treści umieszczone na tej stronie stanowią własność intelektualną autorów, choć pewnie nie zawsze będą warte kradzieży