Założenia badawcze

Zakład Zachowań Przestrzennych Człowieka powstał w styczniu 2012 roku - z potrzeby dalszego rozwoju, z potrzeby poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytania, z potrzeby zrozumienia otaczającego nas świata, z potrzeby wymiany myśli, wreszcie z potrzeby realizacji pasji i dzielenia się tymi pasjami z innymi. Główne założenie badawcze związane jest z tezą, iż życie człowieka toczy się wokół relacji interpersonalnych, ale także uwikłane jest w relacje przestrzenne. Oba elementy: relacje społeczne oraz otaczająca nas przestrzeń, mają swój wyraźny udział w kształtowaniu zachowań jednostkowych i grupowych. Kluczem do zrozumienia ludzkich zachowań jest badanie relacji społecznych i przestrzennych związanych zarówno z "zachowaniami w przestrzeni", jak i "zachowaniami przestrzennymi".  Dlaczego ewakuując się z budynku, który stanął w płomieniach zatrzymujemy się w takiej a nie innej odległości od niego? (często wcale nie bezpiecznej) Dlaczego inni ludzie podążaja w takich sytuacjach za nami, a nie poszukują swojej drogi ratunku? Dlaczego w jednych obszarach parku zatrzymujemy się chętniej, a inne omijamy? Dlaczego w jednym przypadku sala wykładowa jest sprzymierzeńcem wykładowcy, w innym staje się największą przeszkodą dobrze poprowadzonego wykładu? Dlaczego w niektórych obszarach sąsiedzkich ludzie tam mieszkający spotykają się we wspólnych przestrzeniach otwartych, a w innych przypadkach obszary te podupadają będąc przestrzenią niczyją? Z jakich powodów jedna restauracja uchodzi za przytulne, często odwiedzane miejsce, a druga - tuż obok - jest miejscem pustym i "chłodnym"? To tylko niektóre z licznych pytań, które można postawić jako przykłady pozwalające określić pole naszych zainteresowań teoretycznych, metodologicznych i badawczych. Jeśli do tego dołożymy pytania o percepcję i opis otaczającego nas świata, o motywy ludzkich zachowań w podróży i turystyce, o podstawy decyzji związanych z wyborem miejsc, sposobem prowadzenia relacji społecznych i sposobem podejmowania decyzji wówczas opiszemy dyscyplinę naukową, która stała się podstawą teoretyczną naszych dociekań. Jest nią GEOGRAFIA BEHAWIORALNA. Starając się rozwijać orientację behaviouralną wykorzystujemy między innymi geografię społeczną, geoinformację, dyscypliny socjologiczne oraz psychologię środowiskową.

Odpowiedzi na nurtujące nas pytania poszukujemy spoglądając na problem badawczy z perspektywy interdyscyplinarnej, uwzględniając zarówno mikroskalowy, jak i mezoskalowy punkt widzenia.

Odpowiedzi na najważniejsze pytania tkwią w pojedynczym zachowaniu lub interakcji społecznej, w sekwencji zachowań, w jednostkowych decyzjach i podmiotowych aktach sprawczych, w konkretnych miejscach i przestrzeniach. Badając szereg takich najmniejszych układów można dochodzić do praw, teorii i uogólnień.

W związku z naszymi zainteresowaniami, wykształceniem, pasjami oraz afiliacją zawodową rozważania konceptualne prowadzone przez nas, jak i nasze badania mają służyć rozwojowi takich dyscyplin jak Geografia Społeczna/Behaviouralna,Gospodarka Przestrzenna, Turystyka