Zasady zaliczeń

Terminy zaliczeń aktualizowane są w każdym semestrze i zgodnie z regulaminem studiów podawane są do wiadomości poprzez stronę Wydziału. Zaliczenie bądź egzamin pisemny na prowadzonych przeze mnie zajęciach odbywa się w formie odpowiedzi na pytania otwarte, uszczegółowione. Przeważenie jest od 6 do 10 pytań punktowanych za każde pytanie 2 pkt. Na treść zaliczenia lub egzaminu składają się wiedza przedstawiona na zajęciach plus pytania z lektury. Około 3/4 pytań to pytania z treści przerobionej na zajęciach. Lektury i szczegóły konkretnych zaliczeń przekazywane są na pierwszych zajęciach

prof. UAM dr hab. Jacek Kotus