Kierownik Zakładu Zachowań Przestrzennych Człowieka w Instytucie Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Poznań. Socjolog i geograf społeczny. W pracy naukowej zajmuje się zachowaniami przestrzennymi człowieka, życiem społeczności lokalnych w mieście, uczestnictwem społecznym (partycypacją) w zarządzaniu miastem.  Podejmuje także rozważania z zakresu socjologii podróży i turystyki.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach Gospodarka Przestrzenna oraz Turystyka i Rekreacja wykładając podstawy socjologii, społeczno-kulturowe uwarunkowania planowania przestrzennego, zasady partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, socjologię podróży oraz psychologię turystyki. Prowadzi seminarium magisterskie i doktoranckie.

Jego prywatne zainteresowania związane są z górami, podróżami oraz spotkaniami innych kultur i ludzi, zarówno w życiu codziennym, jak i na kartach książek.

W życiu warto podążać własną drogą;) Są zasady - nie ma granic...

Więcej o mnie w nauce...

https://www.researchgate.net/profile/Jacek_Kotus

            

prof. UAM dr hab. Jacek Kotus