Konferencje

Uczestniczę w różnych konferencjach, zazwyczaj dość nieregularnie. Wyjątkiem są dwie konferencje cyklicznie organizowane w Wielkiej Brytanii:

1. International Conference on Geographies of Education (organizowana co trzeci rok przez katedrę geografii Loughborough University)

2. RGS-IBG Annual International Conference (zjazdy Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, organizowane corocznie w Wielkiej Brytanii, ostatni i najbliższy akurat w Londynie).

Zeszłoroczny zjazd RGS-IBG był pod wieloma względami wyjątkowy. Mnie najbardziej zainspirował pierwszy w historii zjazdów wykład plenarny poświecony zmieniającym się geografiom dzieci i dzieciństwa, wygłoszony przez prof. Sarę Holloway (http://conference.rgs.org/AC2013/208).

prof. UAM dr hab. Artur Bajerski