Dydaktyka

W roku akademickim 2013/14 prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:

1. Wykłady monograficzne Geografia edukacji i nauki (studia stacjonarne) i Społeczeństwo i gospodarka Czech (studia stacjonarne i niestacjonarne).

2. Ćwiczenia z Geografii przemysłu na "różnych" geografiach (II rok licencjatu, do przedmiotu Geografia rolnictwa i przemysłu - studia stacjonarne i niestacjonarne)

3. Seminarium i laboratorium magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna (I i II rok SUM - studia stacjonarne)

4. Ćwiczenia terenowe zagraniczne na kierunku gospodarka przestrzenna (II rok licencjatu - studia stacjonarne)

prof. UAM dr hab. Artur Bajerski