Jestem geografem społecznym, zatrudnionym od 2009 r. na stanowisku adiunkta. Przez pierwsze lata pracy naukowej koncentrowałem się na geografii szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą, czego uwieńczeniem był doktorat poświęcony przekształceniom struktury przestrzennej szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 r. Od doktoratu większość moich prac poświęcona była problematyce komunikacji naukowej w geografii (m.in. "geografii geografii międzynarodowej") oraz geografii edukacji (zmiany sieci szkolnej, wybór szkoły, rejonizacja kształcenia). Obecnie kontynuuję powyższe dwa główne wątki badań, rozszerzając je o problematykę dzieci, młodych ludzi i społeczno-przestrzennej złożoności ich zachowań (tzw. geografia dzieciństwa i młodości). Inspiracją naukową jest dla mnie przede wszystkim geografia brytyjska. 

Prowadzę zajęcia m.in. z  geografii społecznej, geografii edukacji i nauki oraz geografii Czech. Prowadzę również seminaria i laboratoria magisterskie.

Znaczna część moich publikacji jest dostępna on-line na http://amu.academia.edu/ArturBajerski

prof. UAM dr hab. Artur Bajerski