Zasady zaliczeń

Kartografia internetowa - zajęcia zaliczane będą na podstawie wykonanego projektu - internetowej aplikacji zawierajacejdynamiczną mapę

mgr Wojciech Ewertowski