Publikacje

 

Artykuły:

Ewertowski W., Sowada T.2015. Użytkownicy zewnętrzni polskiego miasta - wnioski z warsztatów gallery walk. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 31: 123-130

 

Monografie:

Sowada T., Kotus J. 2015, Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań

 

Rozdziały w monografiach:

Dzikowska A., Kołsut B., Kuźmińska A., Oko P., Piątek B., Przybysz K., Sińska W., Sowada T., Wawrzyniak P. 2014, Diagnoza społecznych czynników rozwoju gminy Lubniewice. [W:] Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice, Redakcja B. Kołsut, W. Dyba, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 61-91

Dębińska D., Dzikowska A., Kołsut B., Kubiak B., Oko P., Popkowski A., Przybysz K., Sińska W., Sowada T. 2014, Diagnoza gospodarczych, finansowych i infrastrukturalnych czynników rozwoju gminy Lubniewice. [W:] Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice, Redakcja B. Kołsut, W. Dyba, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 92-125

Dzikowska A., Kołsut B., Dyba W., Oko P., Sowada T., Wawrzyniak P. 2014, Problemy i potencjały rozwojowe gminy Lubniewice w świetle badań terenowych. [W:] Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice, Redakcja B. Kołsut, W. Dyba, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 126-137

Dębińska D., Dzikowska A., Dyba W., Kołsut B., Kubiak B., Kuźmińska A., Oko P., Piątek B., Popkowski A., Przybysz K., Sińska W., Sowada T., Wawrzyniak P. 2014, Analiza problemowa, wizja i cele rozwoju Lubniewic. [W:] Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice, Redakcja B. Kołsut, W. Dyba, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 138-150

mgr Tomasz Sowada