Jestem absolwentem gospodarki przestrzennej na WNGiG oraz początkującym (stan na jesień 2014) doktorantem.

Do nauki wciągnęła mnie ciekawość. Od nałogowego sprawdzania wszystkiego w Google ewoluowała ona do poszukiwania odpowiedzi na pytania, na które Internet nie zna odpowiedzi. W trakcie studiów moje zainteresowania krążyły wokół wielu tematów: od szeroko rozumianej rewitalizacji miast, przez tematykę przestrzeni publicznych, aż po partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym. Zainteresowania te, w połączeniu ze współpracą z poznańskimi stowarzyszeniami lokalnymi, zaowocowały pracą magisterską na temat „Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej na przykładzie Poznania”. Kwestie partycypacji społecznej w nieco szerszym ujęciu (rola stowarzyszeń lokalnych i ruchów społecznych) i w szerszej skali (miasta polskie) stanowią również przedmiot planowanych badań w ramach moich studiów doktoranckich.

W kwestiach pozanaukowych interesuję się wieloma rzeczami, jednak wiodącą rolę odgrywa w tym zakresie przestępczość zorganizowana w Polsce i na świecie, co jest wynikiem fascynacji filmami pokroju „Ojca chrzestnego” czy „Chłopców z ferajny”. 

 

Profil na ResearchGate

Profil na academia.edu

mgr Tomasz Sowada