Publikacje

Rozdziały w monografii:
 
Bilicka E., 2013- Marketing terytorialny w strategii rozwoju miasta Kalisza. [W:] Zarządzanie i rozwój regionalny – wyzwania współczesności red. A. Krzysztofek, AT Wydawnictwo, Kraków.
Bilicka E., 2012- Marketing terytorialny a partycypacja społeczna w zarządzaniu miastem. [W:] Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych 3, red. dr inż. Marcin Kuczera, CREATIVETIME, Kraków.
Bilicka E, 2012 – Marketing terytorialny w rozwoju Konina. [W:] Marketing terytorialny w budowaniu konkurencyjności podmiotów publicznych, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska.

mgr Ewelina Bilicka