Publikacje

 

Moje najbardziej aktualne publikacje można również znależć na profilu Academii: http://amu.academia.edu/MichalRzeszewski.

Większość  z publikacji jest dostępna online - wystarczy kliknąć.

 

Follow me on Academia.edu

 

Publikacje w czasopismach

 

 

 

 

  • Rzeszewski M., 2005 - “Poziom świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów odwiedzających Międzyzdroje w świetle zagadnień zrównoważonego rozwoju”. Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, tom 6, Sosnowiec.

 

  • Rzeszewski M., 2004 - “Zagrożenia związane z nadmiernym ruchem turystycznym na przykładzie Wolińskiego Parku Narodowego”. Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, tom 5, Sosnowiec.

 

Rozdziały w książkach i monografiach

 

 

 

 

  • Ewertowski M., Rzeszewski M., Szuman I., 2006 - “Zróżnicowanie form i osadów marginalnych fazy poznańskiej ostatniego zlodowacenia w okolicach Poznania – wyniki wstępnych badań geomorfologicznych.” [W:] Przemiany Środowiska Geograficznego Polski Północno-Zachodniej, Kostrzewski A., Czerniawska J. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. s. 37-52

 

Postery i inne

 

dr Michał Rzeszewski