Zasady zaliczeń

Zasady zaliczeń przedstawiam (uzgadaniam ze studentami) na pierwszych zajęciach w semestrze

dr hab. Artur Bajerski