Wyniki badań

KSIĄŻKA - Kotus J., Rzeszewski M., Bajerski A. 2015: Przyjezdni w strukturze miasta –miasto wobec przyjezdnych: studenci i turyści w mieściew kontekście koncepcji city users

 

Można stwierdzić, że każde miasto, różne w skali i funkcji, ma swoich „przyjezdnych”. Nie ma w tym nic dziwnego. Jednakże kiedy wahadło balansujące pomiędzy przyjezdnymi oraz mieszkańcami wychyla się zbyt mocno w kierunku tej pierwszej kategorii, wówczas może dochodzić do destabilizacji organizacji życia w mieście. Stąd wielu badaczy stawia sobie pytania: Jaki jest rytm życia „użytkownika miasta”? Jaki jest jego udział w zmianach przestrzennych w mieście? Czy dochodzi do konfliktów na linii mieszkaniec–przyjezdny? Jakie są mechanizmy wejścia, pobytu i wyjścia użytkownika miasta? Wreszcie czy teorie odnoszące się do city users są nadal aktualne (powstawały na przełomie lat 80. i 90. minionego wieku) i mają moc wyjaśniającą zjawiska dotyczące morfologii społecznej miast?

Stosując metody badań socjologicznych, ale także, bodaj po raz pierwszy w polskiej geografii społecznej, metody eksperymentalne prezentujemy odpowiedzi na postawione wyżej pytania oraz formułujemy modele miast poddanych wpływom użytkowników zewnętrznych: studentów i turystów.

 

 

< < <  POBIERZ PDF   > > >

 

  

W dniach 15-17 kwietnia odbyło się seminarium w Juracie podsumowujące projekt: Przyjezdni w strukturze miasta-miasto wobec przyjezdnych: analiza struktur społeczno-przestrzennych miasta w kontekście teorii "użytkownika zewnętrznego" . Materiały zebrane w trakcie seminarium zostały opublikowane w biuletynie Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 31, Całość zamieszczamy poniżej w wersji pdf:

< < <  POBIERZ PDF   > > >

  

KSIĄŻKA - Sowada T., Kotus J., 2015: Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania.

< < <  POBIERZ PDF   > > >

  

RAPORT projektu (wersja angielska) - "Znaczenie społeczeństwa obywatelskiego dla jakości miejskich przestrzeni w idei miasta europejskiego - cechy wspólne, różnice i potrzeby działania w procesie rozwoju przestrzeni publicznych w układzie porównawczym Polska i Niemcy."

„Die Bedeutung der Zivilgesellschaft für urbane Qualitäten im Sinne der Europäischen Stadt – Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Handlungsbedarfe bei der Entwicklung öffentlicher Räume im Vergleich Polen und Deutschland“realizowanego w ramach grantu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (nr projektu 2014-24, nr umowy200262 – sierpień grudzień 2014), realizowany przez Institut für Stadtforschung, Planung und Kommunikation (ISP) der Fachhochschule Erfurt (Prof. Dr.-Ing. Heidi Sinning, Prof. Dr.-Ing. Doris Gstach) oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM (Prof. UAM dr hab. Jacek Kotus, mgr Tomasz Sowada)

< < <  POBIERZ PDF   > > >