Rusza nowy rok akademicki

<< powrót

Powodzenia w Nowym Roku Akademickim sobie i wszystkim, którzy tu zaglądają:) Pasji odkrywania i szczęścia odkrycia...

W Zakładzie ruch kadrowy: pojawiło się dwóch nowych doktorantów Tomek i Wojtek. Tomek zajmuje się udziałem ruchów miejskich i stowarzyszeń w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu miastem, Wojtek  Percepcją i użytkowaniem przestrzeni publicznych w różnych warunkach kulturowych.