Projekty projekty projekty....

<< powrót

We współczesnej nauce, ale i dydaktyce projekty badawcze to źródło rozwoju. Dzięki nim udajemy się w swoje intelektualne przygody naukowe, poszukujemy i możemy odnajdywać...W chwili obecnej w Zakładzie realizowane są cztery "wędrówki". Wszystkie finansowane przez NCN. Każda z nich to odrobina pure science. Oto one:

1. Przyjezdni w strukturze miasta-miasto wobec przyjezdnych: analiza struktur społeczno-przestrzennych miasta w kontekście teorii "użytkownika zewnętrznego". Ten niedługo się kończy, a w grudniu zostanie wydana wspaniała książka prezentująca nasze myśli i dokonania empiryczne. Kierownik Jacek.

2. Partycypacyjny paradygmat planowania przestrzennego - identyfikacja stanu oraz
budowa modelu partycypacji w planowaniu przestrzennym w polskim dużym mieście. Kierownik Jacek.

3. Percepcja i zachowania przestrzenne w miejskiej przestrzeni publicznej w różnych kręgach kulturowych. Kierownik Wojtek.

4. Cyberprzestrzeń czy rozszerzona rzeczywistość-przestrzenny wymiar nowych mediów jako cyffrowa warstwa palimsestu miejsca. Kierownik Michał.

Gratuluję:))) Per astera ad astra